Následne uvádzame niekoľko stavieb, ktoré zrealizovala naša firma v posledných rokoch
 • viacero súkromných tenisových kurtov
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - 15 ordinácií lekárov
 • elektráreň Lipovec - Velín
 • Leoni autokábel Slovakia Trenčín - kancelárie, sociálne zariadenia, jedáleň
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - Liečebná dom Atlantis
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - Liečebná dom Machnáč
 • Slovbad s.r.o. - Trenčianske Teplice - Liečebný dom Minerál
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - Liečebná dom Krym - bazén, sociálne zariadenia
 • Vacuumschmelce - Horná Streda - kancelárie, sociálne zariadenia - I., II., III. etapa
 • Nemocnica Trenčianske Teplice -Jednotka intenzívnej starostlivosti, sociálne zariadenia
 • Matador Púchov
 • Ministerstvo obrany SR - Bratislava - kaviareň, jedáleň
 • Penzión Elektra - Trenčianske Teplice
 • Slovakotex - NOMA - Trenčín
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - Poliklinika - Trenčianske Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - riaditeľstvo kúpeľov - Trenčianske Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. - Kúpeľná dvorana - Trenčianske Teplice
 • Vod-Eko, s. r. o. - prevádzková budova
 • Donovaly - AH Tatran
 • Danfos - Zlaté Moravce
 • Samsung - Galanta
 • Základná škola - Trenčianske Teplice
 • Mestský úrad - Trenčianske Teplice
 • Športový areál - Trenčianske Teplice
 • Hotel Slovakia s. r. o. - Trenčianske Teplice
 • Považský cukor - Velín - antistatická podlaha
Napíšte nám
Bonus